Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door Poetshulp Z-O-Vlaanderen BVBA verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van deze samenwerking in het kader van de dienstencheques en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen via een mail naar poetshulp@telenet.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. De gegevens worden niet uitgewisseld met derden, noch binnen, noch buiten de Europese Unie, met uitzondering van de overheidsdiensten zoals wettelijk bepaald.

De gegevens worden bijgehouden zolang dit wettelijk verplicht is gezien de aard van de overeenkomst (wetgeving m.b.t. de dienstencheques).

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).