Dienstencheques

PRIJS :
De aankoopprijs bedraagt € 9,00- per dienstencheque voor de eerste 400 en € 10,00- voor de volgende 100 dienstencheques. Per kalenderjaar is het aantal dienstencheques per gebruiker beperkt tot 500 stuks.
Per gezin is dit aantal beperkt tot 1000 dienstencheques (800 dienstencheques aan € 9 en 200 dienstencheques aan € 10), één lid van een gezin kan slechts 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar.
Voor éénoudergezinnen, personen met een handicap of indien u een uitkering voor bejaardenhulp ontvangt, geldt een speciale regeling.

GELDIGHEIDSDUUR
Dienstencheques in het Vlaamse gewest zijn 12 maand geldig. Indien uw dienstencheques de vervaldag naderen is het aangeraden een terugbetaling aan te vragen via uw klantzone voor elektronische dienstencheques en via dit formulier voor papieren dienstencheques. Vervallen dienstencheques kunnen niet meer door een erkende onderneming aanvaard worden.

FISCALE AFTREKBAARHEID
Het fiscaal aftrekbaar gedeelte bedraagt € 1,80- per dienstencheques en dit is beperkt tot 169 dienstencheques per persoon en per kalenderjaar.
Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.
Sodexo stuurt u jaarlijks begin maart een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen. Let op, indien u een mailadres opgegeven hebt bij Sodexo, wordt dit enkel via mail verstuurd. Vergeet dus niet uw gegevens te wijzigen in uw klantzone bij Sodexo wanneer u een nieuw mailadres heeft. Als dienstenchequeonderneming hebben wij geen toegang tot de gegevens van gebruikers bij Sodexo en bijgevolg kunnen wij geen wijzigingen doorgeven.

TOEGELATEN ACTIVITEITEN

1. Hulp in de huishouding bij de gebruiker thuis

–          schoonmaken met inbegrip van de ramen
–          strijken
–          bereiden van maaltijden
Belangrijk is dat het gaat om een poetshulp. Men mag dus niet met dienstencheques betalen voor klussen zoals: de herstelling van een toilet, elektriciteitswerken, behangen en schilderen, tuinieren, kleine verbouwingswerken, babysit, opvang van bejaarden en zieken, opvang en verzorging van dieren bij afwezigheid van de eigenaar, beheer of administratief werk voor een bedrijf…

Dienstencheques mogen slechts aangewend worden voor activiteiten die in de privé-sfeer plaats vinden, en nooit voor prestaties in een professionele omgeving (niet toegelaten zijn bij voorbeeld de schoonmaak van een dokterskabinet, een wachtzaal, een kamer of een studio die verhuurd wordt, enz.).

2. Hulp buiten het huis van de gebruiker wordt in de volgende gevallen toegestaan:
–          Boodschappen doen: men spreekt hier over dagelijkse boodschappen zoals naar het postkantoor, de bakker of de apotheker gaan.
–          Strijken in een lokaal van de onderneming en niet bij u thuis (eveneens verstelwerk aan het te strijken linnen).
–          Hulp bij verplaatsingen van een particulier of van een minderjarig kind, met een erkenning als mindervalide.

INSCHRIJVING BIJ SODEXO

Vooraleer u dienstencheques kan bestellen, dient u zich online in te schrijven bij Sodexo.

DIENSTENCHEQUES BESTELLEN

Zodra u uw gebruikersnummer ontvangt, kan u dienstencheques bestellen.

Maak 9,00 € per dienstencheque over naar de volgende rekening van Sodexo : BE41 0017 7246 2610 met als mededeling uw gebruikersnummer.
De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques (u bent er niet aan gehouden met veelvouden van 10 te bestellen ; het kunnen er eveneens 12, 15 of 23 zijn ….).
Geef uitsluitend uw gebruikersnummer op in het vak “gestructureerde mededeling” van uw overschrijving !

Een goede raad: bestel uw dienstencheques pas wanneer u zeker bent dat u beroep kan doen op een poetshulp. Houd voor de berekening van het aantal dienstencheques en de frequentie van uw bestellingen ook rekening met het feit dat ze 12 maanden geldig zijn. Wij raden aan om steeds voor maximum 3 maanden dienstencheques te bestellen.

Let op: uw betaling wordt geweigerd en het bedrag zal automatisch teruggestort worden als
– u zich niet houdt aan de minimale bestelling
– het betaalde bedrag niet correct is (dus als het geen veelvoud is van 9,00 € ).

Uw betaling staat 2 tot 4 werkdagen later op de bankrekening van Sodexo.

Wanneer het om papieren dienstencheques gaat, worden die per post toegestuurd. U krijgt uw cheques op het leveringsadres dat u op uw inschrijvingsformulier hebt ingevuld. Dit kan echter 1 tot 2 weken duren. Bestel dus tijdig !
In het geval van elektronische dienstencheques komen ze in uw elektronische portefeuille van zodra de betaling bij Sodexo ontvangen is. Dit is meestal binnen de 2 à 3 werkdagen.

Meld Sodexo meteen als er een wijziging is in uw adres ! U kan zelf uw persoonsgegevens aanpassen op uw persoonlijke pagina op de website van Sodexo of via dit document.
Wenst u regelmatig een vaste hoeveelheid dienstencheques te ontvangen (bij voorbeeld 20 dienstencheques elke maand), dan raden wij u aan een doorlopende opdracht te geven aan uw bank. Het zal u het leven makkelijker maken en het voorkomt dat u zonder cheques valt. Op uw persoonlijke pagina op de website kan u hiervoor trouwens een formulier downloaden. Vul het in en stuur het naar uw financieel organisme.

PAPIEREN DIENSTENCHEQUES

U geeft één dienstencheque (dus met inbegrip van het af te scheuren luik), per gewerkt uur aan uw poetshulp. U vult, goed leesbaar met een donkerblauwe of zwarte pen, de datum in (de effectieve datum van de prestatie) en u zet er uw handtekening onder. Kruis ook het soort activiteit aan van de prestatie.

Let op; dienstencheques mogen niet ingevuld worden met potlood, stift, of een andere kleur dan donkerblauw of zwart. De handtekening mag eveneens niet de barcode doorkruisen, anders wordt de cheque ongeldig.  Dienstencheques die niet correct ingevuld zijn door de klant, zijn niet geldig en worden niet aanvaard door onze onderneming !

Als u het wenst kan u uw poetshulp een overzicht laten ondertekenen, waarop alle dienstencheques staan die hij/zij ontvangen heeft.

Eventuele andere onkosten die voor uw rekening zijn, zoals verplaatsingsonkosten, administratiekosten, e.d. dient u te betalen via een overschrijving naar onze onderneming. Deze onkosten mogen niet vergoed worden d.m.v. dienstencheques.

ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES

Als u elektronische dienstencheques wenst te gebruiken beschikt u best over een telefoon of een GSM, die door uw poetshulp kan gebruikt worden. Een PC met een aansluiting op het Internet is nuttig maar niet absoluut noodzakelijk. Wie over een smartphone beschikt kan via deze pagina een app downloaden voor het beheer van zijn elektronische dienstencheques.

Uw poetshulp bevestigt zijn/haar prestaties met uw vaste telefoon, met uw GSM of met haar GSM indien hij/zij over een smartphone beschikt.  Wanneer de erkende onderneming de prestatie gevalideerd heeft (ten laatste 5 dagen na de prestatie), hebt uzelf nog 4 werkdagen de tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten (facultatieve goedkeuring). 9 dagen na de prestatie wordt deze automatisch gevalideerd, ook zonder uw tussenkomst.

U kan op elk moment het saldo van uw dienstencheques raadplegen via uw klantzone op het internet of via uw app.

Eenvoudig omschakelen van papieren naar elektronische dienstencheques kan online in uw klantzone of met dit document.

BIJKOMENDE KOSTEN

– Verplaatsingskosten; al onze medewerksters worden binnen een straal van 10km tewerkgesteld waardoor wij deze kosten tot een minimum beperken. Aan de gebruiker wordt geen tussenkomst gevraagd. Enkel indien een gebruiker een specifieke medewerker wenst én de afstand voor hem/haar meer dan 10km bedraagt, worden deze kosten aangerekend.