Corona maatregelen

Voor de meest recente info van de overheid kan u terecht op de site : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Op maandag 23 maart zijn onze activiteiten, zowel voor de poetshulpen als voor het strijkatelier, ingeperkt omwille van het risico op besmetting met het Corona virus, conform de richtlijnen van de overheid.

Sedert maandag 4 mei is het merendeel van onze medewerkers opnieuw aan de slag. Ons kantoor en strijkatelier is opnieuw open volgens de gebruikelijke uren, weliswaar met beperkingen volgens de richtlijnen m.b.t. het corona virus. Voor vragen en/of inlichtingen vragen we om dit zoveel mogelijk via mail te doen.

Van zodra uw vaste poetshulp het werk kan hervatten, zal u persoonlijk gecontacteerd worden om na te gaan of u opnieuw hulp wenst, en of u de veilige arbeidsomstandigheden kan waarborgen. Onderaan deze pagina vindt u de richtlijnen om deze veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen.

Sollicitanten kunnen gebruik maken van onze online sollicitatie pagina. Wij blijven op zoek naar nieuwe medewerkers om ons team te versterken.

Richtlijnen voor de gebruiker om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen :

 1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.
 2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstencheque-onderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.
 3. De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als volgt:
  • De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel (bv. javel 10 * verdund met water) en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.
  • De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal – zeer goed verlucht wordt, best vooraleer de werknemer zelfs aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt.
  • Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de werknemer. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.
  • De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden. Het is absoluut aan te bevelen van elektronische dienstencheques gebruik te maken.