Corona maatregelen

Voor de meest recente info van de overheid kan u terecht op de site : https://www.info-coronavirus.be/nl/

Richtlijnen voor de gebruiker om veilige arbeidsomstandigheden te waarborgen :

 1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.
 2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstencheque-onderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.
 3. De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als volgt:
  • De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel (bv. javel 10 * verdund met water) en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.
  • De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal – zeer goed verlucht wordt, best vooraleer de werknemer zelfs aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt.
  • Bij het poetsen vermijdt de gebruiker ieder contact met de werknemer. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.
  • De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden. Het is absoluut aan te bevelen van elektronische dienstencheques gebruik te maken.